top of page

Sommerkonferansen Filadelfia Kristiansand 3-7 august


Utdrag fra Filadelfia Kristiansands hjemmeside; Disse dagene i august vil vi løfte opp det som vi tror har vært menighetens viktigste og mest avgjørende fokus. Temaet for konferansen er ”Uten meg kan dere ingen ting gjøre”. Vi vil at alle skal vite at det vi får lov til å stå i, det er det Gud som har satt i gang. Det vi bygger, det er det Gud som har talt om. Og den veien vi går som menighet, den er det Gud som leder. Vi ønsker at det skal være en konferanse der Han som skal æres, får den ære og fokus som Han fortjener.

Det er også med stor glede at vi kan ha med oss som gjestetalere, venner som har vært spesielt viktige for menigheten gjennom mange år. Rachel og Gordon Hickson har fulgt menigheten tett over tid og gitt oss flere viktige profetiske hilsninger som har blitt avgjørende og bekreftende. Dennis Greenidge er også en venn av menigheten som går langt tilbake. Hans fokus på bønn og innvielse har vært viktig for oss. Og han har en varhet som gjør at han alltid treffer med forkynnelsen, og han utfordrer oss og drar oss videre fra der vi er. Sammen med disse vil også menighetens pastorer dele det Gud har lagt på deres hjerter.

Leeland kommer! Det var fantastisk i fjor å oppleve deres hjerte og brann for Jesus. De vil sammen med menighetens sangere og musikere også i år sørge for at Jesus blir løftet opp. Hele Leeland bandet inviterer lørdag kveld til en konsert der vi får mulighet til å høre sanger fra deres rykende ferske album “Invisible”.

2 views

Recent Posts

See All

Avlysninger pga korona-viruset

Regjeringen og pinsebevegelsens retningslinjer er klare, alle offentlige arrangementer avlyses frem til 26.Mars. Det blir derfor ingen Gudstjenester, ungdomsmøter, bønnemøter eller huskirker fremover.

Comentarios


bottom of page