top of page

Bli med i tjeneste

Hos oss er det alltid plass til alle som har lyst til å være en del av felleskapet. Sammen bidrar vi til å gjøre samlingene våres gode. Ta kontakt med oss her:

Kirkekaffe vær søndag etter gudstjenesten

kl 11:00

Bønn og lovsang vær onsdag kl 19:30

LOVSANG

Har du fått tilgang til planningcenter?

GODT

FELLESKAP

bottom of page