top of page

Vi tror

Vi tror på en levende Gud

Vi tror at Gud er en god far, som elsker, og som ønsker å få en personlig relasjon til alle mennesker. Vi tror at Bibelen er Guds ord, som viser oss veien til livet sammen med Faderen, Sønnen Jesus Kristus og den Hellige Ånd. Bibelen er aktuell for oss i dag, og den lærer oss om hvordan vi kan leve rett, og hvordan vi kan vise Guds godhet til de rundt oss. Vi tror at nærværet av Den Hellige Ånd er det mest livsforvandlende et menneske kan oppleve. Vi tror at gjennom Guds kraft, som er i oss som følger Han, kan helbredelser og mirakler finne sted iblant oss. Vi tror at mennesket er skapt for felleskap med Gud og med andre kristne i en lokal menighet.

JESUS

Vi tror at Jesus Kristus er den andre personen i treenigheten, og Guds enbårne sønn. Vi tror at Jesus Kristus levde på jorden. Han var fullt og helt menneske, og fullt og helt Gud samtidig. Vi tror at Jesus Kristus levde et syndfritt liv, og at han ble korsfestet og drept ufortjent, for at alle mennesker som tror på han, ikke skal gå i fortapelsen, men få evig liv. Vi tror at Gud reiste Jesus Kristus opp fra døden på den tredje dag etter hans død, og at Faderen la alle makter og myndigheter under hans føtter. Derfor er Jesus Kristus verdig vår tilbedelse, vår tid og vårt fokus tilbake i takknemlighet for det han har gjort for oss. Vi tror at et møte med Jesus er det alle mennesker trenger for å finne fred, og å finne sin plass i verden. Vi tror at Jesus Kristus en gang skal komme igjen for hente de troende og bringe dem alle med Ham til en evighet sammen med ham.

Om oss

Filadelfiakirken er en kirke for alle generasjoner. Kirken er både for deg som er troende, men også for deg som aldri har hatt et forhold til Gud. Kirken åpner opp for et godt fellesskap, der man kan bli kjent med Gud, vokse i troen og treffe andre mennesker. Vi driver aktiviteter for mennesker i alle aldre og er tilgjengelig når det trengs. Jesus sa at han er veien, sannheten og livet. Dette livet ønsker vi å dele med alle!

Pastor
David
Hektner

David Hektner er menighetens hovedpastor. David er også ektemann, far og bonde.

Filadelfiakirken Rælingen

bottom of page