Avlysninger pga korona-viruset

Regjeringen og pinsebevegelsens retningslinjer er klare, alle offentlige arrangementer avlyses frem til 26.Mars. Det blir derfor ingen Gudstjenester, ungdomsmøter, bønnemøter eller huskirker fremover.

Det er en tid for å holde bønnen høyt og frimodig dele at det finnes håp og fred i Jesus Kristus! ??


Link til nyhet hos Pinsebevegelsen

1 view0 comments

Recent Posts

See All