top of page

Kvinnelunsj


Hege Skavern, pastor, sykepleier og lærer på Høyskoen i Hedmark kommer til å ha forelesning med temaet: “Kan det ideelle og det reelle gå hånd i hånd? – Å være kvinne og mor byr på ulike utfordringer”.

Det vil bli servering av varm mat, kaffe og kake. Hyggelig fellesskap! Pris: 150 kr Påmelding: Trykk “skal” på facebookarrangement eller send e-post til  post@filadelfiakirken.com.

Betaling skjer ved ankomst på kortmaskin eller vipps.

Har du noen spørsmål? kontakt Marie Hektner tlf 95860612 eller mail marie@hektner.no

4 views

Recent Posts

See All

Regjeringen og pinsebevegelsens retningslinjer er klare, alle offentlige arrangementer avlyses frem til 26.Mars. Det blir derfor ingen Gudstjenester, ungdomsmøter, bønnemøter eller huskirker fremover.

bottom of page