top of page

Alan Platt fra Doxa Deo


Kom med forventning til at Gud vil åpenbare seg og gjøre store ting blant oss denne dagen.

0 views

Recent Posts

See All

Regjeringen og pinsebevegelsens retningslinjer er klare, alle offentlige arrangementer avlyses frem til 26.Mars. Det blir derfor ingen Gudstjenester, ungdomsmøter, bønnemøter eller huskirker fremover.

bottom of page