Alan Platt fra Doxa Deo


Kom med forventning til at Gud vil åpenbare seg og gjøre store ting blant oss denne dagen.

0 views

Recent Posts

See All

Regjeringen og pinsebevegelsens retningslinjer er klare, alle offentlige arrangementer avlyses frem til 26.Mars. Det blir derfor ingen Gudstjenester, ungdomsmøter, bønnemøter eller huskirker fremover.