top of page

Alan Platt søndag 18.mars


Det blir felles Gudstjeneste i Filadelfiakirken Rælingen sammen med Doxa Deo Oslo søndag 18.mars kl 11:00. Alan Platt er grunnlegger og leder for Doxa Deo i Sør Afrika og globalt. Doxa Deo er en byfokusert kristen kirke med campus i 9 byer over hele verden: Pretoria, Johannesburg, Bloemfontein, Pinetown, Port Elizabeth, Cape Town, London (UK) og Auckland (NZ). Også menighetsplanting i Stuttgart Tyskland og Oslo. Doxa Deo ønsker mer enn å ha kirke på søndager, de vil betjene byene på en slik måte at  man vil se  etableringen av Kristi Herredømme på alle samfunnsområder. I Doxa Deo observerer man ikke bare byens tilstand; men man tar ansvar for sine byer. Kort sagt, de tjener sine byer inn i Guds Rike!


Velkommen

3 views

Recent Posts

See All

Regjeringen og pinsebevegelsens retningslinjer er klare, alle offentlige arrangementer avlyses frem til 26.Mars. Det blir derfor ingen Gudstjenester, ungdomsmøter, bønnemøter eller huskirker fremover.

bottom of page