Alan Platt søndag 18.mars


Det blir felles Gudstjeneste i Filadelfiakirken Rælingen sammen med Doxa Deo Oslo søndag 18.mars kl 11:00. Alan Platt er grunnlegger og leder for Doxa Deo i Sør Afrika og globalt. Doxa Deo er en byfokusert kristen kirke med campus i 9 byer over hele verden: Pretoria, Johannesburg, Bloemfontein, Pinetown, Port Elizabeth, Cape Town, London (UK) og Auckland (NZ). Også menighetsplanting i Stuttgart Tyskland og Oslo. Doxa Deo ønsker mer enn å ha kirke på søndager, de vil betjene byene på en slik måte at  man vil se  etableringen av Kristi Herredømme på alle samfunnsområder. I Doxa Deo observerer man ikke bare byens tilstand; men man tar ansvar for sine byer. Kort sagt, de tjener sine byer inn i Guds Rike!


Velkommen

1 view

Recent Posts

See All

Regjeringen og pinsebevegelsens retningslinjer er klare, alle offentlige arrangementer avlyses frem til 26.Mars. Det blir derfor ingen Gudstjenester, ungdomsmøter, bønnemøter eller huskirker fremover.