top of page

Velkommen til kirke


Hjertelig velkommen til første Gudstjeneste etter sommeren ! Søndagsskole for barna og kaffe etter møtet. Vi gleder oss til å se deg !

2 views

Recent Posts

See All

Avlysninger pga korona-viruset

Regjeringen og pinsebevegelsens retningslinjer er klare, alle offentlige arrangementer avlyses frem til 26.Mars. Det blir derfor ingen Gudstjenester, ungdomsmøter, bønnemøter eller huskirker fremover.

Comments


bottom of page