top of page

Nytt år – nye muligheter..


..er et ytrykk vi ofte bruker. Men det er jo sant, det ligger alltid masse muligheter i et nytt år. Mange dager som skal fylles med innhold av forskjellig slag. Jobb, skole, trening, fritidsaktiviteter osv. I menigheten er det fullt liv allerede første uka ut i det nye året. Vi deltar i felles bønneuke med Håkon Fagervik på Salem Lørenskog. Tirsdagsklubb, Bønnemøte, Klubbfila, Lifehouse og Søndagsgudstjeneste er noen av arrangementene som foregår på regulær basis. Predikanter fra fjern og nær kommer på besøk i løpet av våren, og bare for å nevne noe, så får vi besøk av Bibelskolen i Filadelfia Kristiansand sammen med Pastor Wiggo Skagestad Søndag 12.mars kl.18:00. Se Kalender for mer info om alt som skjer fremover. Det er en glede å ønske deg velkommen til alle våre samlinger og aktiviteter, med det håp at du skal trives og få et møte med den levende Gud som vi tilber.

4 views

Recent Posts

See All

Avlysninger pga korona-viruset

Regjeringen og pinsebevegelsens retningslinjer er klare, alle offentlige arrangementer avlyses frem til 26.Mars. Det blir derfor ingen Gudstjenester, ungdomsmøter, bønnemøter eller huskirker fremover.

Comments


bottom of page