top of page

La oss gå til kirke


Sommeren er en tid hvor mange tar seg fri fra kirke, slapper av sammen med familie og lader batteriene innfor høsten. Noen besøker kristne konferanser i inn og utland og får påfyll av både det åndelige og det sosiale som slike konferanser ofte er fyllt med. I menigheten har vi gjennom sommeren alikevel ikke holdt stengt, men vi har hver onsdag hatt lovsang, undervisning, bønn og fellesskap. Det har vært bra besøkt og vært fine samlinger med en veldig god atmosfære fra himmelen.

Men nå er det snart tid for å starte opp igjen med Gudstjenester, og den 13.august er første Søndag hvor vi samles kl. 11:00. Vi drømmer om en høst hvor Gud kommer mer og mer med sitt nærvær i blant oss, hvor troen styrkes og vi blir satt ennå mer i brann for vår frelser Jesus Kristus.

Vær med å be om at Guds vilje skal skje i menigheten og i den enkeltes liv.

Hjertelig velkommen til en høstsesong med Jesus i menigheten.

3 views

Recent Posts

See All

Avlysninger pga korona-viruset

Regjeringen og pinsebevegelsens retningslinjer er klare, alle offentlige arrangementer avlyses frem til 26.Mars. Det blir derfor ingen Gudstjenester, ungdomsmøter, bønnemøter eller huskirker fremover.

댓글


bottom of page