top of page

Gudstjeneste “Bønn i fokus”


Denne søndagen får vi besøk av Håkon Fagervik, og vi har bønn i fokus. Vi gleder oss til å se deg!

3 views

Recent Posts

See All

Regjeringen og pinsebevegelsens retningslinjer er klare, alle offentlige arrangementer avlyses frem til 26.Mars. Det blir derfor ingen Gudstjenester, ungdomsmøter, bønnemøter eller huskirker fremover.

bottom of page