top of page

Bønn og Lovsang i sommer


Bonn-og-Lovsang-hele-sommeren

Hjertelig velkommen til et levende fellesskap gjennom hele sommeren.

0 views

Recent Posts

See All

Regjeringen og pinsebevegelsens retningslinjer er klare, alle offentlige arrangementer avlyses frem til 26.Mars. Det blir derfor ingen Gudstjenester, ungdomsmøter, bønnemøter eller huskirker fremover.

bottom of page